ВЕЧІРНІ МОЛИТВИ


Поклавши на себе тричі знак хреста, промов:

В iм’я Отця, i Сина, i Святого Духа. Амiнь.

Господи Iсусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матерi й усiх святих, помилуй нас. Амiнь.

Слава Тобi, Боже наш, слава Тобi.

Молитва до Святого Духа

Царю Небесний, Утiшителю, Душе iстини, що всюди єси i все наповняєш, Скарбе добра i життя Подателю, прийди i вселися в нас, i очисти нас вiд усякої скверни, i спаси, Милосердний, душi нашi.*

Трисвяте

Святий Боже, Святий Крiпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричi).

Слава Отцю, i Сину, i Святому Духовi, i нинi, i повсякчас, i на вiки вiчнi. Амiнь.

Молитва до Пресвятої Тройцi

Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти грiхи нашi; Владико, прости беззаконня нашi; Святий, зглянься i зцiли немочi нашi iмени Твого ради.

Господи, помилуй  (тричi).

Слава Отцю, i Сину, i Святому Духовi, і нинi, i повсякчас, i на вiки вiчнi. Амiнь.

Молитва Господня

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться iм’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небi, так i на землi. Хлiб наш насущний дай нам сьогоднi, i прости нам провини нашi, як i ми прощаємо винуватцям нашим; i не введи нас у спокусу, але визволи нас вiд лукавого.

(Якщо священик, виголошує: Бо Твоє є Царство, i сила, i слава, Отця, i Сина, i Святого Духа, нині, i повсякчас, i на вiки вічні.) Амiнь.

Тропарi

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо, жодного оправдання не маючи, ми, грiшнi, Тобi, як Владицi, цю молитву приносимо: помилуй нас.

Слава... Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось; не прогнiвайся дуже на нас i не пам’ятай беззаконь наших, але зглянься i нинi, як Милосердний, i визволи нас вiд ворогiв наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всi творiння рук Твоїх, i iм’я Твоє призиваємо.

I нинi... Милосердя дверi вiдкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми, на Тебе надiючись, не загинули, а вiд усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасiння роду християнського.

Господи, помилуй (12 разiв).

Молитва 1, святого  Макарiя Великого, до Бога Отця

Боже Вiчний i Царю всякого створiння, що сподобив мене до цього часу дожити! Прости менi грiхи, якi я заподiяв у цей день дiлом, словом i думкою, i очисти, Господи, мою негідну душу вiд усякої нечистоти тіла й духу. I дай менi, Господи, в цю нiч спокiйний сон, щоб, уставши з моєї вбогої постелi, я догоджав пресвятому iменi Твоєму в усi днi життя мого i перемiг усiх ворогiв, i тiлесних i безтiлесних, що повстають на мене; і охорони мене, Господи, від пустих думок та недобрих бажань, що забруднюють мене. Бо Твоє є Царство, i сила, i слава, нинi, i повсякчас, i на вiки вiчнi. Амiнь.

Молитва 2, святого Антiоха, до Господа нашого Iсуса Христа

Вседержителю, Слово Отчеє, Ти є Сам Довершений, Iсусе Христе! Задля великого милосердя Твого нiколи не покидай мене, раба Твого, а завжди в менi перебувай. Iсусе, добрий Пастирю Твоїх овець, не вiддай мене на поталу змiєвi й не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в менi є насiння зла. Отже, Ти, Господи Боже, що приймаєш поклонiння, Царю Святий, Iсусе Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим свiтлом, що нiколи не меркне,– Духом Твоїм Святим, що Ним освятив Ти Своїх ученикiв. Подай, Господи, i менi, недостойному рабовi Твоєму, спасiння Твоє на моїй постелi; просвiти розум мiй свiтлом розумiння святого Євангелiя Твого, душу – любов’ю до Хреста Твого, серце – чистотою слова Твого, тiло моє – Твоєю страстю безстрасною, думку мою Твоїм смиренням охорони й у слушний час пiдведи мене вiд сну на похвалу Тобi. Бо Ти є завжди прославлюваний з Безпочатковим Твоїм Отцем i Пресвятим Духом навiки. Амiнь.

Молитва 3, до  Пресвятого Духа

Господи, Царю Небесний, Утiшителю, Душе істини! Змилосердися й помилуй мене, грiшного раба Твого, й вiдпусти менi, негiдному, i прости все, чим нагрiшив я перед Тобою нинi як людина, навiть же не як людина, але гiрше за скотину, вiльнi мої грiхи й невiльнi, вiдомi й невiдомi, котрi через молодiсть або через лиху науку сталися, i котрi вiд зухвальства та зневiри. Якщо я клявся Твоїм iменем або подумки його погудив, або кого образив, або з гнiву наклеп на кого звiв, або засмутив, або за щось розгнiвався, або неправду казав, або невчасно спав, або, коли вбогий до мене приходив, i я йому не допомiг, або брата мого засмутив, або пiдманув, або кого засудив, або звеличував себе, або запишався, або почав гнiватися, або, коли стояв на молитвi, то думкою про лукаве цього світу дбав, або що розпусне подумав, або об’ївся, або обпився, або нестямно смiявся, або про лукаве мiркував, або, бачивши чужу красу, вражений був у серце; або говорив непристойне, або з грiха мого брата насмiхався, сам маючи незчисленнi провини, або про молитву не дбав, або вчинив щось iще лихого, не пам’ятаю, бо все те й понад те вчинив. Помилуй мене, Творче мiй i Владико, знудьгованого й негiдного раба Твого, позостав, вiдпусти й прости мене, як Благий i Чоловiколюбець, щоб у спокої лiг, заснув i спочив я, розпутний, грiшний i нерозкаяний, i вклонився, i оспiвав, i прославив пречесне ім’я Твоє, з Отцем i Єдинородним Його Сином, нині, i повсякчас, i на вiки вiчнi. Амiнь.

Молитва 4, святого Макарiя Великого

Що Тобi принесу або чим Тобi вiддячу, Великодаровитий Безсмертний Царю, Щедрий i Чоловiколюбний Господи, бо мене, котрий лiнувався догоджати Тобi й нiчого не створив доброго, Ти привiв на кiнець проминулого дня, чинячи навернення i спасiння моєї душi? Будь милостивий до мене, грiшного й позбавленого жодного доброго вчинку, пiдведи мою занепалу душу, що осквернилася в безмiрних провинах, i вiдiйми вiд мене всi лихi думки цього видимого життя. Прости мої провини, єдиний Безгрiшний, що Тобi згрiшив я сьогоднi через знання i незнання, словом i вчинком, i гадкою, й усiма моїми чуттями. Ти сам, покриваючи, збережи мене вiд будь-якої облоги божественною Твоєю владою i невимовним чоловiколюбством, i силою. Очисти, Боже, очисти безлiч грiхiв моїх. Благозволь, Господи, позбавити мене вiд тенет лукавого, i спаси мою пристрасну душу, й отiни мене свiтлом лиця Твого, коли прийдеш у славi, i дай заснути нинi незасудженим i без замрiяння, i утримай раба Твого не збуреним гадками, й усi дiї сатани вiджени вiд мене, i просвiти менi духовнi очi серця, аби не заснув до смерти. I пошли ангела спокою, охоронителя й навчителя душi й тiла мого, нехай позбавить мене вiд ворогiв моїх, щоб, пiдвiвшись iз постелi, я принiс Тобi подячнi молитви. Так, Господи, почуй мене, грiшного й убогого раба Твого, волею і совiстю; даруй менi, прокинувшись, навчатися слiв Твоїх, i вiджени Твоїми ангелами далеко вiд мене зажуру бiсiвську; нехай я благословлю iм’я Твоє святе i прославлю, i славлю пречисту Богородицю Марiю, що Її Ти дав нам, грiшним, на заступницю, i прийми Її молитви за нас; бо я знаю, як догоджає Твоєму чоловіколюбству й не припиняє молитися. Її заступництвом i знаменом Чесного Хреста, i заради всiх святих Твоїх, доглянь мою вбогу душу, Iсусе Христе, Боже наш, бо Ти Святий єси i завжди прославлюваний навiки. Амiнь.

Молитва 5

Господи Боже наш! Все, чим згрiшив я в цей день словом, вчинком i думкою, як Благий i Чоловiколюбець, прости менi. Спокiйний i погiдний сон даруй менi, ангела Твого охоронителя пошли, щоб заступав i пильнував мене вiд усякого зла. Бо Ти є охоронець душ i тiл наших, i Тобi славу вiддаємо, Отцю, i Сину, i Святому Духовi, нині, i повсякчас, i на вiки вiчнi. Амiнь.

Молитва 6

Господи Боже наш, що в Тебе ми увiрували та iм’я Твоє понад кожне iнше iм’я закликаємо, дай нам, що вiдходимо до сну, послаблення душi й тiлу, збережи нас вiд усякого замрiяння й темної насолоди; зупини збурення пристрастей, згаси запал повстання тiлесного. Дай нам цнотливо пожити у вчинках i словах, щоб, успадковуючи доброчесну оселю, ми не позбулись обiцяних Твоїх благ, бо Ти благословенний єси навiки. Амiнь.

Молитва 7, святого  Iоана Золотоустого на всяку годину дня i ночi

Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, врятуй мене од вiчних мук. Господи, розумом чи гадкою, словом чи ділом згрiшив я – прости менi. Господи, врятуй мене вiд несвiдомости, забуття, легкодушности, закам’янiлої нечутливости. Господи, охорони мене вiд усякої спокуси. Господи, просвiти моє серце, злою пожадливістю затуманене. Господи, як людина, я згрiшив, Ти ж, як Бог Щедрий, помилуй мене, бачачи немiч душi моєї. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив iм’я Твоє святе. Господи Iсусе Христе, впиши мене, раба Твого, в книгу життя й добрий кiнець менi подай. Господи Боже мiй, хоч i нiчого доброго я не вчинив перед Тобою, але з благодати Твоєї дай менi покласти добрий початок. Господи, окропи серце моє росою благодати Твоєї. Господи неба й землi, пом’яни мене, грiшного раба Твого, зганьбленого й нечистого, в Царствi Твоїм.

Господи, в покаяннi прийми мене. Господи, не покинь мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, дай менi думку добру. Господи, дай менi сльози, пам’ять про смерть та упокорення. Господи, дай менi гадку визнати грiхи мої. Господи, дай менi смиреннiсть, чистоту i послух. Господи, дай менi терпеливiсть, великодушнiсть i лагiднiсть. Господи, посели в менi корiнь усього доброго й у серце моє страх перед Тобою. Господи, сподоби мене любити Тебе всiєю душею моєю, всім розумом моїм і виконувати в усьому волю Твою. Господи, охорони мене вiд лихих людей, бiсiв, пристрастей i вiд усякого iншого нечестивого діла. Господи, Ти знаєш, що чиниш, як Ти волiєш, нехай же воля Твоя буде й на менi грiшному, бо Ти благословенний єси навiки. Амiнь.

Молитва 8, до Господа нашого Iсуса Христа

Господи Iсусе Христе, Сину Божий! Заради найчеснiшої Матерi Твоєї i безтiлесних Твоїх ангелiв, пророка i Предтечi й Хрестителя Твого, богомовних апостолiв, свiтлих i добропобiдних мученикiв, преподобних i богоносних отцiв наших i всiх святих молитвами, позбав мене теперiшньої облоги бiсiвської. Так, Господи мiй i Творче, Ти не хочеш смерти грiшника, але щоб вiн навернувся i жив,– тож подай навернення й мені, окаянному і недостойному; вiдiйми мене вiд пащi згубного змiя, розкритої, аби пожерти мене i звести живим до пекла. Так, Господи мiй, потiхо моя, що заради мене, нерозкаяного, в тлінне тiло зодягнувся, звiльни мене вiд окаянства й потiху подай душi моїй неприкаянiй. Виплекай у серцi моїм намiр виконувати Твої повелiння, облишити лихi вчинки та здобути блаженства Твої: бо на Тебе, Господи, покладаюся, спаси мене.

Молитва 9, до пресвятої Богородицi, Петра, ченця Студiйського

До Тебе, пречистої Божої Матерi, я, неприкаяний, припадаючи, молюся; Ти знаєш, Царице, що безугавно грiшу та гнiваю Сина Твого й Бога мого, i, скiльки не каюся, виявляюся неправдомовцем перед Богом, i каюся в тремтiннi: невже Господь уразить мене? I за хвилину знов те ж саме чиню. Знаючи це, Владичице моя Богородице, благаю, щоб Ти помилувала мене, щоб змiцнила й дала менi добро чинити. Бо Ти знаєш, Владичице моя Богородице, що я зовсiм не з ненависти роблю лихi мої вчинки, й усiєю душею люблю закон Бога мого. Але не знаю, Владичице пречиста, чому я милуюся в тiм, що ненавиджу, а обминаю добро. Не попускай, Пречиста, дiятися моїй волi, бо не узгоджується з Божою, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого; нехай мене спасе й напоумить, i подасть благодать Святого Духа, щоб я вiднинi облишив лиходiйства i решту днiв пожив би у волi Сина Твого, що Йому належить слава, честь i влада, з Безпочатковим Його Отцем i Пресвятим i Благим i Животворчим Його Духом, нині, i повсякчас, i на вiки вiчнi. Амiнь.

Молитва 10, до пресвятої Богородицi

Благого Царя благая Мати, пречиста i благословенна Богородице Марiє! Ласку Сина Твого і Бога нашого пролий на мою пристрасну душу i Твоїми молитвами направ мене на добрi дiла, щоб останок життя мого я провiв без гріха й через Тебе рай знайшов, Богородице Дiво, єдина Чиста i Благословенна.

Молитва 11, до святого ангела охоронителя

Ангеле Христовий, охоронителю мiй святий i покровителю душi й тiла мого! Все менi прости, чим я згрiшив сьогоднi, й вiд усякої спокуси супротивника визволи мене, щоб я жодним грiхом не прогнiвив Бога мого; але молися за мене, грiшного й негiдного раба твого, щоб явив ти мене гiдним ласки та милосердя Всесвятої Тройцi й Матерi Господа мого Iсуса Христа й усiх святих. Амiнь.

Кондак пресвятiй Богородицi

Тобi, Провiдницi життя нашого, ми, раби Твої, пiснi перемоги співаємо; визволенi ж iз бiди, пiснi вдячнi приносимо, Богородице. А Ти, що маєш силу непереможну, вiд усяких бiд визволи нас, щоб ми взивали до Тебе: радуйся, Невiсто Неневiсная.

Преславна Вседiво, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синовi Твоєму і Богу нашому, щоб Вiн спас через Тебе душi нашi.

Всю надiю мою на Тебе покладаю, Мати Божа, збережи мене пiд покровом Твоїм.

Богородице Дiво, не зневаж мене, грiшного, що потребую Твоєї допомоги і Твого заступництва, бо на Тебе покладає надiю душа моя, i помилуй мене.

Молитва святого Iоаникiя

    Надiя моя – Отець, пристановище моє – Син, захист мiй – Дух Святий; Тройце Свята, слава Тобi.

Прикiнцевi молитви

Достойно є, i це є iстина, славити Тебе, Богородицю, завжди славну i пренепорочну, i Матiр Бога нашого. Чеснiшу вiд херувимiв i незрiвнянно славнiшу вiд серафимiв, що без iстлiння Бога Слово породила, дiйсну Богородицю, Тебе величаємо.

У великоднiй час читаємо натомiсть приспiв та iрмос дев’ятої пiснi пасхального канону:

Ангел вiтав Благодатну: «Чистая Дiво, радуйся!» – i я знов вітаю: «Радуйся!» Твiй Син воскрес на третiй день iз гробу i мертвих воскресив; люди, веселiться!

Свiтися, свiтися, новий Єрусалиме, слава бо Господня над тобою зiйшла. Радiй нинi й веселися, Сiоне, а Ти, чистая, красуйся, Богородице, воскресiнням Сина Твого.

Слава... і нинi... Господи, помилуй (тричi).

Молитвами святих отцiв наших, Господи Iсусе Христе, Боже наш, помилуй нас.

Молитва святого Iоана Дамаскина, яку читай, показуючи на своє лiжко

Владико Чоловiколюбче! Невже менi ця постiль буде гробом, чи ще нерозкаяну мою душу просвiтиш днем? Ось передi мною труна лежить, ось передi мною смерть стоїть. Суду Твого, Господи, й муки нескiнченної, чинячи лихе, не припиняю боятися; Тебе, Господа мого, завжди гнiваю, i пречисту Твою Матiр, i всi небеснi сили, i святого ангела охоронителя мого. Бо  знаю, Господи, що я негiдний Твого чоловiколюбства, але гiдний усякого осуду й муки. Та, Господи, чи я хочу, чи не хочу, спаси мене. Бо якщо Ти праведника спасеш, нiчим це не бiльше, i якщо чистого помилуєш, нiчим це не дивнiше: гiдні бо вони Твоєї милости. Але на менi, грiшному, яви дивну милiсть Твою, вияви в цьому чоловiколюбство Твоє, щоб не здолала моя лють Твоєї невимовної доброти й милосердя; i, коли хочеш, учини це на менi.

Молитва покаянна

Полегши, відпусти, прости, Боже, провини наші вільні й невільні, словом чи ділом, свідомо чи несвідомо, розумом чи думкою, вдень чи вночі заподіяні – все нам прости, бо Ти Благий і Чоловіколюбець.

Молитва

Тих, хто нас ненавидить i кривдить, прости, Господи Чоловiколюбче. Доброчинцям нашим добро вчини. Братам i родичам нашим дай, чого вони просять для спасiння, i життя вiчне. Тих, хто в немочi, вiдвiдай i зцiлення їм подай. Покермуй тими, що на морi. Тим, що на землi i в повiтрi подорож справляють, допоможи. Тим, що служать нам i допомагають нам, вiдпущення грiхiв даруй. Тих, що заповiли нам, негiдним, молитися за них, помилуй з великої Твоєї милости. Пом’яни, Господи, ранiше спочилих отцiв наших, матерiв, братiв i сестер наших i упокой їх там, де свiтить свiтло слави Твоєї. Пом’яни, Господи, братiв наших поневолених i визволи їх вiд усякої небезпеки. Пом’яни, Господи, i тих, що дари приносять i добро діють у святих Твоїх церквах, i про вбогих пам’ятають, i дай їм, чого вони просять для спасiння, i життя вiчне. Пом’яни, Господи, i нас, убогих, грiшних i негiдних рабiв Твоїх, i просвiти наш розум свiтлом Твоїм, i провадь нас по стежках заповiтiв Твоїх, молитвами пречистої Владичицi нашої Богородицi i Вседiви Марiї, i всiх Твоїх святих, бо Ти благословенний єси на вiки вiчнi. Амiнь.

Тодi, коли хочеш, з поклонами до землi промовляй:

Поклоняюся Тобi, Пресвятая Тройце, Єдиносущна, Животворча i Нероздiльна, Отче, i Сину, i Святий Душе. Вiрую в Тебе i, взиваючи, славлю, дякую, вихваляю, шаную і звеличую Тебе і благаю: помилуй мене, розпутного раба Твого (тричі, три поклони).

Поклоняюся Тобi, пресвятая Богородице, що Своїм рiздвом явила нам свiтло правдиве, Царице неба й землi, надiє обездолених, помiчнице немiчних, що клопочешся за всiх грішників: Ти мене покрий i заступи вiд усiх лих і нестаткiв душевних i тiлесних, i будь менi, молюся, заступницею всесильними Твоїми молитвами (поклiн).

Пресвятая Владичице Богородице, прийми це мале молiння i принеси його Синовi Твоєму і Богу нашому, щоб спас i просвiтив задля Тебе душi нашi (поклiн).

Всi небеснi чини, серафими, херувими, престоли, господства, сили, влади, начала, архангели й ангели, молiться Боговi за мене грiшного, молюсь i з любов’ю вдаюся до вас (поклiн).

Святий великий Iоане, пророче, Предтече й Хрестителю Господнiй, що постраждав заради Христа i здобув вiдвагу до Владики, помолися за мене грiшного, щоб я спасся твоїми молитвами (поклiн).

Святi Божi апостоли, пророки, мученики, святителi, посники, преподобнi, праведнi, пустельники, чорноризцi, патрiярхи й усi святi, що постраждали заради Христа i здобули вiдвагу до Владики, молiться за мене грiшного, щоб я спасся вашими молитвами (поклiн).

Святий Iоане Золотоустий з Василiєм Великим, Григорiєм Богословом i чудотворцем Миколаєм та з усiма святими священноначальниками, допоможiть мені i помилуйте мене молитвами вашими до Бога (поклiн).

Святi отцi нашi митрополити Київськi Михаїле, Iларiоне, Макарiю, Петре, Олексiю, Петре зi святими благовiрними князями-мучениками Борисом, Глiбом та Iгорем, зi святим рiвноапостольним великим князем Володимиром i блаженною великою княгинею Ольгою, молiть Бога за мене грiшного (поклiн).

Преподобнi й богоноснi отцi нашi Антонiю й Феодосiю, Євфимiю, Феоктисте, Саво, Онуфрiю, Варсонофiю, Паїсiю, Павле Препростий, Марку й усi преподобнi, молiть Бога за мене грiшного (поклiн).

Всi святi жони, мироносицi, мученицi, преподобнi й дiви, що Христовi гiдно послужили, зi святою великомученицею Варварою, молiть Бога за мене грiшного (поклiн).

Непереможна і божественна сило Чесного й Животворчого Хреста Господнього, не покинь мене грiшного, але силою твоєю вкрий мене вiд усякої спокуси душевної i тiлесної (поклiн).

Пречиста Владичице Богородице, надiє всiх християн, оскiльки не маю iншого сподiвання й надiї, окрiм Тебе, всенепорочна Владичице моя Богородице, Мати Христа Бога мого, то помилуй i позбав мене вiд усiх моїх лих, i ублагай Милостивого Сина Свого і Бога мого, хай помилує неприкаяну душу мою, хай врятує мене вiд вiчних мук i сподобить мене Царства Свого (поклiн).

Святий Ангеле охоронителю мiй, укрий мене крилами твоєї доброти й вiджени вiд мене всяку лукаву бiсiвську дiю, i моли Бога за мене грiшного (поклiн).

I потiм, збираючись лягти на лiжко, промов:

Просвiти очi мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мiй: я перемiг його.

Слава... Боже, заступником будь душi моїй, бо ходжу я серед багатьох тенет, рятуй мене вiд них i спаси мене, Благий, бо Ти є Чоловiколюбець.

I нинi... Преславну Божу Матiр i святiшу вiд святих ангелiв немовчно вихваляймо серцем і устами, сповiдаючи її за Богородицю, що iстинно породила нам Бога в тiлi та безперестанно молиться за душi нашi.

Молитва Чесному Хресту

Поцiлуй твiй хрест i перехрести ним себе та мiсце сну вiд голови до нiг i з усiх сторiн, читаючи молитву Чесному Хресту.

Нехай воскресне Бог i розбiжаться вороги Його, i побiжать вiд лиця Його ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане вiск вiд вогню, так нехай згинуть злiї вiд тих, хто любить Бога i хто осiняє себе знаком хреста i в радостi проказує: радуйся, Пречесний i Животворчий Хресте Господнiй, що проганяєш злих силою розп’ятого на тобi Господа нашого Iсуса Христа, котрий до пекла зiйшов i потоптав силу диявола, i подарував нам тебе, Свого Чесного Хреста, на прогнання всякого супротивника. О, Пречесний i Животворчий Хресте Господнiй! Допомагай менi зi святою Владичицею Дiвою Богородицею i з усiма святими навiки. Амiнь.

Або коротко: Захисти мене, Господи, силою Чесного i Животворчого Твого Хреста i охорони мене вiд усякого зла.

Коли засинаєш, промов: В руки Твої, Господи Iсусе Христе, Боже мiй, вiддаю дух мiй; Ти ж мене благослови, Ти ж мене помилуй i життя вiчне даруй менi. Амiнь.

У Свiтлий тиждень замiсть вечiрнiх і ранкових молитов читають пасхальнi часи (стор. ...), а замiсть звичайних денних канонiв – канон Пасхи (стор. ...).